Què necessites?

La representació i el partnership estan inclosos en totes les opcions sense cost addicional.

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var column, opened,moreinfo;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var opened=0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var moreinfo=0;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var servicesrow;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(document).ready(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".mes").parent().css({"display": "none"});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(".precio").parent().css({"display": "none"});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /*jQuery("#button-row").css("top",jQuery("#main-header").innerHeight());//button row sticky<!-- [et_pb_line_break_holder] --> servicesrow=jQuery("#button-services-row");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#button-services-row").css("top",jQuery("#main-header").innerHeight()+jQuery("#main-header").innerHeight());//pack row, sticky<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(window).scroll(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var hT = jQuery("#rookie-column").offset().top;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if ((jQuery(this).scrollTop()) > (hT)){servicesrow.fadeIn(400)}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> else{servicesrow.fadeOut(400)}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});*/<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> column=[jQuery("#allstar-column"),jQuery("#button-allstar")];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> activecolumn(jQuery(column));<!-- [et_pb_line_break_holder] --> openToogle(3);<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#rookie-column,#button-rookie").click(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (!jQuery("#rookie-column").hasClass("active-column")) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> column=[jQuery("#rookie-column"),jQuery("#button-rookie")];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> activecolumn(jQuery(column));<!-- [et_pb_line_break_holder] --> openToogle(1);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> service[0] = "ROOKIE";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> linkChange();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#pro-column,#button-pro").click(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (!jQuery("#pro-column").hasClass("active-column")) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> column=[jQuery("#pro-column"),jQuery("#button-pro")];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> activecolumn(jQuery(column));<!-- [et_pb_line_break_holder] --> openToogle(2);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> service[0] = "PRO";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> linkChange();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#allstar-column,#button-allstar").click(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (!jQuery("#allstar-column").hasClass("active-column")) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> column=[jQuery("#allstar-column"),jQuery("#button-allstar")];<!-- [et_pb_line_break_holder] --> activecolumn(jQuery(column));<!-- [et_pb_line_break_holder] --> openToogle(3);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> service[0] = "ALL-STAR";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> linkChange();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(" .leermas").click(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(moreinfo==0){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> learnMore();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> else{<!-- [et_pb_line_break_holder] --> learnLess();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function learnMore(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> moreinfo=1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".leermas").html("SABER MENYS");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> showPack();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('html, body').animate({<!-- [et_pb_line_break_holder] --> scrollTop: jQuery("#allstar-button").offset().top-jQuery("#button-row").innerHeight()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> //jQuery("#allstar-button").offset().top<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }, 500);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function learnLess(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> moreinfo=0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".leermas").html("SABER MÉS");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> hidePack();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> //jQuery('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'slow');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function openToogle(num){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> switch(num){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> case 1:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#rookie-accordion, #rookie-triangle").fadeIn(400);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#pro-accordion, #pro-triangle").fadeOut(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#allstar-accordion, #allstar-triangle").fadeOut(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> case 2:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#pro-accordion, #pro-triangle").fadeIn(400);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#allstar-accordion, #allstar-triangle").fadeOut(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#rookie-accordion, #rookie-triangle").fadeOut(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> case 3:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#allstar-accordion, #allstar-triangle").fadeIn(400);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#pro-accordion, #pro-triangle").fadeOut(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#rookie-accordion, #rookie-triangle").fadeOut(0);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function activecolumn(column){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#services-row>div").removeClass("active-column");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#button-services-row>div").removeClass("active-2button");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#button-pro .servicio,#button-rookie .servicio,#button-allstar .servicio").css("color","#62656b");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> column[0].each( function( index, element ){jQuery( this ).addClass("active-column");})<!-- [et_pb_line_break_holder] --> column[1].each( function( index, element ){jQuery( this ).addClass("active-2button");jQuery("#"+column[1].attr('id') + " .servicio").css("color","white");})<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#services-row").find("a").addClass("not-active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> column[0].find('a').removeClass("not-active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#services-row").find('.leermas').addClass("not-active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> column[0].find('.leermas').removeClass("not-active");<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(opened!=0){<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> col=jQuery(column).attr('id');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> switch(col){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> case "rookie-column":<!-- [et_pb_line_break_holder] --> opened=1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> openToogle(opened);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> case "pro-column":<!-- [et_pb_line_break_holder] --> opened=2;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> openToogle(opened);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> case "allstar-column":<!-- [et_pb_line_break_holder] --> opened=3;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> openToogle(opened);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> openToogle(opened);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->function showPack(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.career').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> if (jQuery("#fullpack-button").hasClass("active-button")) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.perf').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.cpr').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> else if (jQuery("#cpr-button").hasClass("active-button")) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.perf').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.cpr').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> else if (jQuery("#performance-button").hasClass("active-button")) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.perf').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(!jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.cpr').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->function hidePack(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.perf').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.cpr').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('.career').each(function(i,obj) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(jQuery(this).hasClass("et_pb_toggle_open")){jQuery(this).find(".et_pb_toggle_title").click();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var buttonCl;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var rookiefull;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var profull;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var allstarfull;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var rookiehalf;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var prohalf;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var allstarfull;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var service;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(document).ready(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->//prices<!-- [et_pb_line_break_holder] -->rookiefull=parseInt(jQuery("#rookie-column .precio").html().slice(0,-2));<!-- [et_pb_line_break_holder] -->profull=parseInt(jQuery("#pro-column .precio").html().slice(0,-2));<!-- [et_pb_line_break_holder] -->allstarfull=parseInt(jQuery("#allstar-column .precio").html().slice(0,-2));<!-- [et_pb_line_break_holder] -->rookiehalf=((rookiefull*5/100)+rookiefull)/2;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->prohalf=((profull*5/100)+profull)/2;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->allstarhalf=600;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->service=["ALL-STAR", "FULL PACK"];<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#button-row .et_pb_button").on("click", function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> event.preventDefault();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> buttonCl=jQuery(this);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> buttonChange();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> priceChange(jQuery(this).attr('id'));<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->function buttonChange(){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery("#button-row").find("a").removeClass("active-button");<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery(buttonCl).addClass("active-button");<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->function priceChange(ide){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->switch (ide){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> case "cpr-button":<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#rookie-column .precio").html(Math.ceil(rookiehalf)+"€");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#pro-column .precio").html(Math.ceil(prohalf)+"€");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#allstar-column .precio").html(Math.ceil(allstarhalf)+"€");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".perf .et_pb_toggle_title").addClass("no");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".cpr .et_pb_toggle_title").removeClass("no");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> service[1]="COMMUNICATION & PR";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> linkChange();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(moreinfo==1){showPack();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".perf .et_pb_toggle_title,.perf .et_pb_toggle_content").css("opacity","0.2");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".cpr .et_pb_toggle_title,.cpr .et_pb_toggle_content").css("opacity","1");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> case "performance-button":<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#rookie-column .precio").html(Math.ceil(rookiehalf)+"€");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#pro-column .precio").html(Math.ceil(prohalf)+"€");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#allstar-column .precio").html(Math.ceil(allstarhalf)+"€");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".cpr .et_pb_toggle_title").addClass("no");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".perf .et_pb_toggle_title").removeClass("no");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> service[1]="PERFORMANCE";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> linkChange();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(moreinfo==1){showPack();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".perf .et_pb_toggle_title,.perf .et_pb_toggle_content").css("opacity","1");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".cpr .et_pb_toggle_title,.cpr .et_pb_toggle_content").css("opacity","0.2");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> case "fullpack-button":<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#rookie-column .precio").html(Math.ceil(rookiefull)+"€");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#pro-column .precio").html(Math.ceil(profull)+"€");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#allstar-column .precio").html(Math.ceil(allstarfull)+"€");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".cpr .et_pb_toggle_title").removeClass("no");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".perf .et_pb_toggle_title").removeClass("no");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> service[1]="FULL PACK";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> linkChange();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> if(moreinfo==1){showPack();}<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".perf .et_pb_toggle_title,.perf .et_pb_toggle_content").css("opacity","1");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(".cpr .et_pb_toggle_title,.cpr .et_pb_toggle_content").css("opacity","1");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> break;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --> function linkChange(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery("#rookie-button,#pro-button,#allstar-button").attr("href","https://bewolfish.com/ca/formulari-de-professional/?service="+service[0]+" "+service[1]); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> function scrollToAnchor(aid){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var aTag = jQuery("a[name='"+ aid +"']");<!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery('html,body').animate({scrollTop: aTag.offset().top},'slow');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

ROOKIE

Desfés-te de l’etiqueta d’amateur i sigues un veritable professional.

285€
MONTH

SABER MÉS

PRO

Dóna un pas endavant i optimitza la teva carrera.

570€
MONTH

SABER MÉS

ALL-STAR

Repta els teus propis límits i arriba al teu màxim potencial.

1140€
MONTH

SABER MÉS

RENDIMENT
Sessions d’entrenament coordinativa individual
Planificació i seguiment de preparació física
Preparació física supervisada
Anàlisi coordinativa
Planificació personalitzada de l’entrenament coordinatiu
Valoració inicial de nutrició (1 sessió/any)
Seguiment de nutrició (4 sessions/any)
Valoració inicial de psicologia (1 sessió/any)
Seguiment de psicologia (4 sessions/any)
COMUNICACIÓ I RRPP
Creació marca personal
Book fotogràfic (trimestral)
Planificació estratègica XXSS
Seguiment i informe XXSS
Campanya publicitària a XXSS (trimestral)
Creació continguts digitals (mensual)
Visibilitat bàsica en els canals Bewolfish
REPRESENTACIÓ

Partnership de marca – grupal
Representació i gestió de carrera

SERVEIS ADICIONALS

Rendiment

Medicina esportiva
Test d’esforç
Tractament hiperbàric
RM
TMG
Rehabilitació i readaptació de lesions
Fisioterapeuta extern internacional
Podologia
EPI
Osteopatia
Fèrules 3D

Comunicació i RRPP

Gestió de crisis
Formació de portaveus
Formació en gestió de XXSS
Publicació a XXSS
Redacció de posts per blocs
Creació de pàgina web, bloc i XXSS
Organització d’esdeveniments

Representació

Gestió financera i fiscal
Gestió patrimoni

RENDIMENT
Valoració inicial i anàlisis neuromuscular, coordinativa, físic
Planificació i seguiment de preparació física i treball autònom
Preparació física supervisada
Anàlisi coordinativa
Planificació personalitzada de l’entrenament coordinatiu
Sessions d’entrenament coordinatiu individual
Servei de fisioteràpia de manteniment
Valoració inicial de nutrició (2 sessions/any)
Seguiment de nutrició (6 sessions/any)
Valoració inicial de psicologia (2 sessions/any)
Seguiment de psicologia (6 sessions/any)
COMUNICACIÓ I RRPP
Potenciació marca personal
Book fotogràfic (cada dos mesos)
Planificació estratègica XXSS
Seguiment i informe XXSS
Campanya publicitària o concurs a XXSS (trimestral)
Creació continguts digitals (cada dues setmanes)
2 vídeos/any de l’esportista
Estratègia amb mitjans de comunicació
Materials de premsa trimestral (redacció i enviament)
Assessorament en entrevistes
Visibilitat alta en canals Bewolfish
REPRESENTACIÓ

Partnership de marca – individual
Representació i gestió de carrera

SERVEIS ADICIONALS

Rendiment

Medicina esportiva
Test d’esforç
Tractament hiperbàric
RM
TMG
Rehabilitació i readaptació de lesions
Fisioterapeuta extern internacional
Podologia
EPI
Osteopatia
Fèrules 3D

Comunicació i RRPP

Gestió de crisis
Formació de portaveus
Formació en gestió de XXSS
Publicació a XXSS
Redacció de posts per blocs
Creació de pàgina web, bloc i XXSS
Organització d’esdeveniments

Representació

Gestió financera i fiscal
Gestió patrimoni

RENDIMENT

Valoració inicial i anàlisis neuromuscular, coordinativa, físic
Planificació i seguiment de preparació física i treball autònom
Preparació física individual (8 hores/mes)
Anàlisis de les competicions (tècnic-tàctic)
Sessions d’entrenament tècnic-tàctic
Anàlisis coordinativa
Planificació personalitzada de l’entrenament coordinatiu

Entrenament coordinatiu individual
Servei de fisioteràpia setmanal
Valoració inicial de nutrició (4 sessions/any)
Seguiment de nutrició (12 sessions/any)
Valoració inicial de psicologia (4 sessions/any)
Seguiment de psicologia (12 sessions/any)
COMUNICACIÓ I RRPP
Optimització marca personal
Creació logo i imatge gràfica
Book fotogràfic (8 sessions/any)
Planificació estratègica digital
Seguiment i informe XXSS
Seguiment i informe digital (web, blog, Newsletter)
Campanya publicitària o concurs a XXSS (cada dos mesos)
Creació de Newsletter
Optimització dels continguts (SEO)

 

Creació continguts digitals premium (setmanals)
4 vídeos/any de l’esportista
Estratègia amb mitjans de comunicació
Materials de premsa mensuals (redacció i enviament)
Relació directa amb periodistes
Press Clipping
Assessorament complet de comunicació
Visibilitat premium en canals Bewolfish

 

REPRESENTACIÓ

Partnership de marca – individual premium
Representació i gestió de carrera

SERVEIS ADICIONALS

Rendiment

Medicina esportiva
Test d’esforç
Tractament hiperbàric
RM
TMG
Rehabilitació i readaptació de lesions
Fisioterapeuta extern internacional
Podologia
EPI
Osteopatia
Fèrules 3D

Comunicació i RRPP

Gestió de crisis
Formació de portaveus
Formació en gestió de XXSS
Publicació a XXSS
Redacció de posts per blocs
Creació de pàgina web, bloc i XXSS
Organització d’esdeveniments

Representació

Gestió financera i fiscal
Gestió patrimoni

NECESSITES SERVEIS ADDICIONALS
I/O UN PACK PERSONALITZAT?

<span class="chapter-content__modules__p__btn js-fade-in" style="opacity: 1;"><a class="btn--border wave-btn" href="https://bewolfish.com/ca/contactans/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="btn--border__top"></span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="btn--border__bottom"></span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="btn--border__left"></span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="btn--border__right-top"></span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="btn--border__right-btm"></span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="wave type--c3 type--uppercase btn--border--copy type--charcoal js-stagger-letters-up" style="opacity: 1;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->CONTACTA'NS<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></span><!-- [et_pb_line_break_holder] --><span class="fa fa-long-arrow-right text-black"></span></a></span>

ADDITIONAL SERVICES

PR & Communication

Crisis management

Speaker

sdlhs

jdfsahsfdlaj

dkjhala

PR & Communication

Crisis management

Speaker

sdlhs

jdfsahsfdlaj

dkjhala

Management

Crisis management

Speaker

sdlhs

jdfsahsfdlaj

dkjhala

Management

Crisis management

Speaker

sdlhs

jdfsahsfdlaj

dkjhala

Performance

Crisis management

Speaker

sdlhs

jdfsahsfdlaj

dkjhala

Performance

Crisis management

Speaker

sdlhs

jdfsahsfdlaj

dkjhala