Opss..

YOU CAN’T KEEP READING…
Sign up to enjoy all the content
Q

Remember you can only read 3 posts on a month!
Join us to read more! It’s free!

Night Mode

Per què és important que els futbolistes entrenin durant l’estiu?

El 2020 ha estat un any excepcional. En temporades normals, ara entraríem en el període transitori o off-season, que normalment es produeix durant l’estiu. Aquest període té efectes negatius en l’estat de forma dels esportistes per un des-entrenament amb conseqüències importants en quant a disminució del rendiment i l’augment de factors de risc de lesió. 

Enguany, aquestes conseqüències es poden veure accentuades degut als efectes del COVID-19 i a les dificultats per part dels esportistes a realitzar un entrenament estructurat i planificat. Els períodes transitoris normals acostumen a tenir una duració d’entre cinc i set setmanes i enguany, durarà entre dotze i vint setmanes.

Dur a terme una bona preparació abans de començar la pretemporada, permetrà als futbolistes:

 1. Aconseguir un millor rol dins l’equip. Per a alguns el seu rendiment durant la pretemporada influenciarà directament en la decisió de l’staff tècnic sobre si es queden a l’equip o no i en d’altres, determinarà el rol que tindran dins l’equip, tant pels futbolistes que arriben com els que hauran de lluitar per mantenir el seu rol davant dels nous fitxatges.

   

 2. Tolerar les càrregues de treball. Arribar a la pretemporada amb una condició física adecuada permetrà al futbolista tolerar les càrregues de treball durant la pretemporada.
   
 3. Minimitzar el risc de lesions. Un bon nivell condicional general pot influir directament en reduir el risc de lesions en l’inici de la pretemporada, s’ha d’evitar els increments de càrregues de manera molt significativa; així doncs resulta una bona estratègia preparar-se per a la pretemporada durant el període transitori. 

Quins riscos poden patir els futbolistes que no es preparin adequadament?

 1. Risc de lesions. Com hem mencionat, durant aquests períodes de desentrenament llargs, s’ha observat un major risc de lesions en la tornada a la pràctica esportiva d’alta intensitat, és per això que aquest període és clau per a l’esdevenir de la següent temporada, essent de gran importància una correcta planificació de tots els continguts necessaris, apunta el director tècnic de bewolfish i Doctor cum laude en Sports Science per la Facultat de Medicina de l’UdG, Docent de CAFE,  Fisioteràpia i del màster de Readaptació a l’EUSES, Marc Madruga.

   

 2. Descens del rendiment durant la temporada. Els jugadors que no aprofiten l’estiu per a treballar, millorar i prevenir lesions, ho acaben pagant amb un descens del seu rendiment durant la temporada, sigui per fatiga, lesió, o perquè els seus companys que sí que han treballat es troben en millors condicions, afirmava Toni Caparrós fa un any en el nostre magazine, professor del Departament de Salut en la INEFC de Barcelona i preparador físic de jugadors/as de bàsquet professional de l’ACB, la selecció espanyola i els Memphis Grizzlies.

   

 3. Mancances específiques del futbol. Tal com ens explica Jordi Balcells, preparador físic del Girona FC, Sevilla FC i el RCD Espanyol, “gran part dels futbolistes a través del cos tècnic hauran fet un treball a casa durant el confinament que els permetrà tenir una bona condició física però els mancarà l’entrenament específic que no s’ha pogut realitzar a casa. 

*No hauran pogut fer un treball de distàncies d’alta intensitat per manca d’espai

*Difícilment hauran pogut fer accions d’acceleracions, desacceleracions, canvis de direcció, … 

*Han entrenant en una superfície que res té a veure amb el camp d’herba 

*No s’han pogut reproduir situacions de col·laboració/oposició amb elements propis de l’esport, com la presa de decisions en funció dels companys, adversaris…

*No hauran pogut realitzar accions tècniques específiques pròpies de l’esport, tals com els colpejos, passades i conduccions.

Quin tipus d’entrenament s’ha de seguir durant la pre-pre-temporada?

Els elements que els futbolistes haurien de treballar durant un període transitori normal, i que són especialment importants enguany degut a la situació excepcional que vivim, segons Jordi Balcells, són:

 1. Mantenir una composició antropomètrica adequada per tolerar millor les càrregues de treball i evitar lesions, a través d’unes pautes nutricionals pautades.
 2. Intentar mantenir uns valors de força adequats, ja que si comptem amb una bona estructura de base,  ens serà més fàcil executar patrons de moviment específics de forma adequada en la tornada als entrenaments, és a dir, preparar les diferents estructures per realitzar accions d’alta exigència específiques de l’esport en qüestió.
 3. El futbol és un esport de llarga durada intermitent amb un ampli ventall d’accions i manifestacions. Per aquest motiu, no és suficient entrenar-se corrent o en bici, ja que el futbol no és un esport que requereix moviments cíclics i, per tant, el futbolista estarà amb una bona condició física però no adequada per a les accions que haurà d’executar dins del camp o en el retorn als entrenaments. Resultaria una bona estratègia proposar diferents tipus d’entrenaments de resistència amb la fi de millorar els nivells de la mateixa – HIITS, RSA… – sempre pautat i planificat pels professionals del cos tècnic. 

Així mateix, segons Madruga, durant aquest període també es poden treballar continguts orientats en:

 1. La millora dels punts febles de l’esportista
 2. La continuació de programes de readaptació de lesions que s’hagin produït durant la temporada i que necessitin d’un període més llarg de treball
 3. La prevenció de lesions i prevenció de recidives
 4. Garantir la tornada a la pràctica esportiva en les condicions de rendiment òptim minimitzant els efectes d’una tornada precipitada a càrregues d’entrenament altes.
 5. Introduir accions amb majors rangs de llibertat, accentuar estructures perceptives i creatives, des d’una perspectiva holística i potenciant habilitats que poden ser determinants en la millora del rendiment durant la temporada, ja que es tracta d’un període d’entrenament de menys estrés cognitiu.

Aquest treball ha de ser individualitzat i seguint els principis bàsics de l’entrenament, ja que s’han de tenir en compte totes les variables del jugador com edat, esport, club, categoria, lesions prèvies, material disponible així com l’entorn, per a poder garantir una planificació adequada i personalitzada. Cal, al mateix temps, adequar tant els descansos físics i cognitius, com introduir hàbits nutricionals adequats per a recuperar l’estat de totes les capacitats de l’esportista, producte de la temporada anterior.

 

Aquest atípic final de temporada ha generat molta incertesa en el tipus de treball a realitzar i en com organitzar les càrregues de treball així com els continguts adequats per a cada esportista durant aquest període. Per tant, pren més importància un anàlisi exhaustiu de l’esportista, mitjançant valoracions de rang de moviment, força, potència, control neuromuscular i habilitats neuromusculars per, d’aquesta manera, poder establir continguts individualitzats, disminuir desequilibris i augmentar el rendiment dels punts febles detectats.

On es poden dur a terme entrenaments per a futbolistes durant l’estiu?

Des de bewolfish, oferim entrenaments específics per a futbolistes durant aquest estiu per a treballar els elements esmentats anteriorment combinant entrenaments a sala individualitzats i a camp. Un treball que repetim després de l’èxit d’anteriors edicions en les que hem preparat a futbolistes de diferents categories i després de la participació en el Campus Nike Pro on hem dut a terme valoracions funcionals per als futbolistes i xerrades formatives. Si voleu més informació sobre els entrenaments de pre-pre-temporada amb bewolfish ens podeu contactar a través del següent email: hello@bewolfish.com.

//